120 timer fordelt over 2 måneder, pluss praksis hos kunder

Fra innholdet:

  • Regnskapslære
  • Mva
  • Lønn
  • Bilagsføring
  • Rapportering
  • Skatteregler
  • Pluss mye mer

Pris kr. 22.900,- inkl. en måneds support etter kurset
(Deltaker må ha laptop med MS office eller Open Office)

Utvidet kurstilbud med praksistid hos kunder, kr 36.500,-
(Prisen inkluderer laptop)