Ledende regnskaps-og adminstrasjonsprogram fra Navision og Microsoft. Programmet er fornorsket og vi har valgt dette som vårt hovedprogram for større kunder.