Holmen & Lund tilbyr
tjenester innen firmadrift

  • Etablering og avtalearbeid
  • Regnskap og fakturering
  • Forvaltning innen eiendom og finans
  • Merkantile tjenester
  • Kurs og opplæring

Vi har bidratt i etableringen av en rekke forretningsprosjekter. Har du som fagperson en unik forretningsidé ? Kom gjerne innom og presenter din idé.
Les mer her

Mange firmaer benytter vår fakturatjeneste og regnskapskontroll av egenførte bilag, med support på regnskap og firmadrift.

Vi konverterer regnskapsfiler fra de aller fleste programmer.
Vi beregner prisen basert på bilagsmengde og kontrolloppgaver.

Online regnskap er enkelt og sikkert.

Vi benytter E-conomic regnskapsystem, hvis kunden også vil benytte seg av dette systemet spares både tid og penger.

E-conomic logo
Servicehuset i Røyken

Nystartet firma ?
Vanskelig å få svar ?

Vi vet endel om det meste innen firmadrift, og tilbyr et informasjonsmøte for fastpris eller en supporttjeneste hvor du sender SMS eller epost, og får svar ganske umiddelbart.

Support 2412
Kr 245,- kr pr måned ved 12 mnd binding.

Support 2403
Kr 1290,- for en samlet 3 måneders periode, feks. i forbindelse med oppstart eller i mars-mai som Årsavslutnings-support.